ostatnie artykuły
Uwaga Finanse Tematyka"przedawnienie kredytu"

Ważne, że nie każdy dług ulega przedawnieniu. Przykładem jest kredyt hipoteczny, w którym przedawniają się jedynie odsetki. Jaki jest skutek przedawnienia długu?… I tak np. debet na rachunku bankowym przedawni się po upływie 2 lat, przedawnienie kredytów lub pożyczek nastąpi po 3 latach, po tym samym czasie przedawni się też zadłużenie z tytułu nieuregulowanej karty kredytowej….poradnik o ,