ostatnie artykuły
Uwaga Finanse Tematyka"odsetki za opóźnienie"

Aktualnie, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to 7% w skali roku. Oblicza się je, dodając do siebie stopę referencyjną NBP oraz 5,5 punktu procentowego. A jakie są maksymalne odsetki za opóźnienie… Maksymalne odsetki za opóźnienie Podobnie wygląda sytuacja w przypadku maksymalnych odsetek za opóźnienie…poradnik o ,