ostatnie artykuły
Uwaga Finanse Tematyka"odsetki ustawowe za opóźnienie"

Maksymalne odsetki to dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli 14% w skali roku…. Aktualnie, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to 7% w skali roku. Oblicza się je, dodając do siebie stopę referencyjną NBP oraz 5,5 punktu procentowego. A jakie są maksymalne odsetki za opóźnienie…poradnik o ,