ostatnie artykuły

Blog

Po jakim czasie grozi mi komornik, jeśli mam niespłacone chwilówki?

mężczyna notujący przy komputerze

Egzekucja komornicza jest jednym z największych koszmarów dłużników niespłacających pożyczek oraz kredytów. Po jakim czasie od braku spłaty można spodziewać się egzekucji komorniczej i jak jej uniknąć?

Co przed egzekucją komorniczą?

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem odzyskiwania należności od dłużnika. Poprzedza ją kilka innych etapów. Pierwszym z nich jest wewnętrzna windykacja firmy pożyczkowej lub parabanku, która stara się na własną rękę odzyskać należności. Może w tym celu wysyłać do pożyczkobiorcy listy, e-maile, SMS-y, a także dzwonić i odwiedzać go osobiście. Po 30 dniach bezskutecznego działania windykatora wewnętrznego umowa pożyczki może zostać rozwiązana, a dług przejęty przez zewnętrzną firmę windykacyjną, która również próbuje nakłonić dłużnika do spłaty zaległości. Czas ten może być dłuższy o kilka tygodni – wynika to z zapisów w umowie pożyczkowej. Windykatorzy zewnętrzni zazwyczaj przez kilka miesięcy próbują odzyskać należność od dłużnika. W przypadku ich bezskuteczności sprawa zostaje skierowana do sądu. Pierwszym etapem Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli nakaz zapłaty, na którego realizację dłużnik ma 14 dni od dnia wystawienia. Gdy wciąż zalega ze spłatą, wszczynane jest postępowanie komornicze.

Po jakim czasie komornik egzekwuje spłatę chwilówki?

Jak można zauważyć na podstawie ścieżki postępowania opisanej powyżej zaleganie ze spłatą chwilówki przez około 2-6 miesięcy może skutkować wydaniem nakazu egzekucji komorniczej celem zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Zależy to od trybu pracy windykatorów oraz sądów. Warto pamiętać, że dług spłacany w ten sposób będzie dużo wyższy od początkowego, ponieważ naliczone zostaną do niego odsetki umowne, koszty sądowe czy komornicze. Warto także podkreślić, że zajęcie komornicze nie odbywa się w dniu wydania nakazu egzekucji. Urzędnik musi załatwiać także inne sprawy, dlatego konkretnym zajęciem zajmie się, gdy będzie miał wolny termin, dodatkowo samo poszukiwanie majątku do zajęcia może mu zająć kilka dni lub tygodni. Warto wiedzieć, że postępowanie komornicze toczy się dopóty, dopóki nie zostaną spłacone wszelkie należności względem wierzyciela.

Czy można uniknąć egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest postępowaniem, którego można uniknąć na kilka sposobów – nie tylko poprzez regularną spłatę swoich zobowiązań. Pierwszą z metod jest wpłata należności na każdym z etapów poprzedzających wszczęcie egzekucji. Dodatkowo bardzo często istnieje możliwość negocjowania z firmą pożyczkowa lub parabankiem odnośnie do przedłużenia spłaty raty chwilówki albo rozłożenie zadłużenia na raty. Kolejnym sposobem jest konsolidacja chwilówek. Jest to zaciągniecie kredytu lub pożyczki, z których gotówka przekazywana jest nie na konto bankowe strony umowy, a jego wierzycieli. W ten sposób wszelkie zaległości, jak i przyszłe raty są zaspokojone, a zadaniem wierzyciela jest spłacanie jednej, niższej raty w celu spłacenia kilku zobowiązań. Osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej oraz trwale straciły możliwość uregulowania długów na skutek utraty płynności finansowej, mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli sądowego umorzenia części lub całości zadłużenia.

oceń ten artykuł
Latest comments
  • Podejrzewam, że wiele osób ma tego typu problem przez to, że zaciągnęli chwilówki. Jeśli już się korzysta z tego typu pożyczek, to trzeba mieć pewność, że zdobędzie się całą sumę niezbędną do spłaty w określonym terminie, inaczej można sobie tylko napytać biedy.

  • Ja miałem taki przypadek, że dostawałem kilka powiadomień od pewnej firmy pożyczkowych (chyba z 3) i po ostatnim, dostałem list od sądu, że zostałem zarejestrowany w KRD.

zostaw komentarz