ostatnie artykuły

Blog

PCC od pożyczki – kto płaci, jaka stawka?

napis tax podatek

Mówią, że jedyne, czego możemy być pewni to śmierci i podatków. Coś w tym jest bowiem dotykają każdego aspektu życia. Nawet jeśli nie płacimy ich bezpośrednio, to i tak są we wszystkim. A jak jest z podatkami i pożyczkami?

PCC od pożyczki – co to?

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy, które określone są tyle co do gatunku, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a więc PCC. Zapisy szczegółowe znajdują się w ustawie z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kto płaci PCC od pożyczki?

Warto wiedzieć, że podatek PCC od pożyczki płaci pożyczkobiorca. Podstawą wyliczenia kwoty, jaką ma zapłacić do Urzędu Skarbowego, jest wartość pożyczki. Co ważne, podatek należy wpłacić do US w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy i wypełnić deklaracje PCC-3.

Jaka stawka podatku PCC od pożyczki?

Do niedawna w zależności od rodzaju podmiotów, jakie biorą udział w umowie pożyczki, dało się wyróżnić 3 stawki:

  • opodatkowanie pożyczki 2% – dla większości pożyczkobiorców,
  • opodatkowanie 0,5% w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki osobowej na rzecz tej spółki osobowej,
  • opodatkowanie 0 zł – w przypadku, gdy pożyczka udzielana jest najbliższym członkom rodziny, ale w sytuacji, gdy zawiadomi się US i kwota pożyczki będzie do 9 637 zł. Mowa oczywiście o tzw. I grupie podatkowej. Zalicza się do nich obecnego małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia i synową.

Od 1.01.2019 roku wprowadzono jednak nowe przepisy. Zgodnie z nimi stawka podatku PCC od pożyczek wynosić ma:

  • 0,5% w przypadku pożyczki wspólnika do spółki osobowej,
  • 0 zł w przypadku umów PCC pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej oraz w sytuacji umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ale to nie wszystko. Co jeszcze warto wiedzieć o podatkach w przypadku pożyczek?

Zmiany w podatku PCC od pożyczki

Warto wiedzieć, że to nie wszystkie zmiany. Okazuje się, że zgodnie z nowelizacją umowy zwolnieniu z podatku PCC, także ze składania stosownej deklaracji w US, są zwolnione wszystkie drobne pożyczki, a więc sięgające do 1 tysiąca złotych.

Co jeszcze ma znaczenie? Okazuje się, że zniesiono limity pożyczki udzielnej przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma. Dawniej obowiązywał limit 9 637 zł. Dla skorzystania z takiej możliwości konieczne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty dokonania czynności.

Dodatkowo trzeba udokumentować otrzymanie pieniędzy przez biorącego pożyczkę. Środki muszą wpłynąć na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jednak nie ma zwolnienia z podatku w sytuacji, gdy pożyczka jest między teściami a zięciem i synową. Wówczas zachowane są te same procedury, co klasycznie.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz