ostatnie artykuły

Blog

Niespłacone chwilówki – co mi grozi?

banknoty

Zaciągnięcie chwilówki jest banalnie proste. W tym celu wystarczy jedynie złożyć wniosek od wybranej instytucji. Wiele z nich nie weryfikuje dokładnie wiarygodności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy, z tego powodu pożyczki tego typu dostępne są dla szerokiego grona osób. Co grozi dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacać swoich zadłużeń?

Jakie konsekwencje niespłacania chwilówki zawarte mogą być w umowie?

Firmy pożyczkowe zazwyczaj bardzo szybko przystępują do upominania pożyczkobiorców, którzy mają problem z terminową spłatą swojego zadłużenia. Już w dniu kolejnym po terminie wpłaty raty dzwonią lub wysyłają wiadomości mającą na celu przypomnienie o wpłacie raty. Dodatkowo warto zaznaczyć, że e tym samym czasie rozpoczyna się procedura mająca na celu naliczenie karnych odsetek. Ich wartość zapisana jest w umowie chwilówki, jednak nie może być wyższa niż 14%. Jest to kwestia uregulowana w Kodeksie cywilnym, w związku z tym warto pamiętać, że każdorazowo przy nowelizacji ustawy wartość ta może ulec zmianie. Gdy ponaglenia okażą się bezskuteczne i pożyczkobiorca nie spłaci zadłużenia w czasie 30 dni firma pożyczkowa lub parabank ma możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki. Otwiera to drogę do sądowego lub pozasądowego odebrania całości kwoty pozostałego zobowiązania. Sprawy pozasądowe rozwiązywane są przez windykatorów konkretnych firm – zazwyczaj duże instytucje posiadają pracowników, którzy są odpowiedzialni za ściąganie zaległych należności. Zadłużenie może być także sprzedane firmie windykacyjnej. Wierzyciel ma prawo także skierować sprawę do sądu, który w postępowaniu ugodowym lub zwyczajowym wyda uprawnienie do egzekucji komorniczej.

Jak reagować na ponaglenia o spłacie chwilówki?

Ponaglenia do spłaty zadłużenia mogą być przesyłane w różnorodnej formie – wiadomości SMS, e-mail, a także listu zwykłego. Dodatkowo w przypadku niespłacania zaległości przez dłuższy czas listonosz może doręczać przedsądowe wezwania do zapłaty dostarczane listem poleconym. Wyjaśnione są w nim konsekwencje niespłacenia zaległości w określonym terminie (zazwyczaj 7 lub 14 dni), a także numer kontaktowy do windykatora pozwalający na polubowne rozwiązanie sprawy. Pod żadnym pozorem nie należy ich ignorować. Niespłacenie zadłużenia w terminie może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi w przyszłości. Najlepszą możliwością jest niezwłoczne wpłacenie raty oraz przesłanie do wierzyciela dowodu. W przypadku braku środków pozwalających na takie rozwiązanie warto zdecydować się na rozmowę z windykatorem i poproszenie o przedłużeniu czasu spłaty zobowiązania lub ewentualnie rozłożenie go na raty. Zazwyczaj windykatorzy stara się rozwiązywać sprawy polubownie, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia prośby.

Czy za brak spłaty chwilówki grożą inne konsekwencje?

Warto wiedzieć, że windykacja, sprawa sądowe i znaczne zwiększenie zadłużenia o odsetki karne, koszty windykacyjne czy postępowania sądowego to nie wszystkie konsekwencje, z którymi musi liczyć się dłużnik. Mogą one być daleko idące. Należy podkreślić, że pożyczkobiorcy może grozić postępowanie komornicze celem zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Dodatkowo brak spłaty zobowiązań w instytucjach pozabankowych także grozi wpisaniem do rejestru dłużników BIK. Skutkuje to pogorszeniem wiarygodności kredytowej. Zła historia w BIK-u bardzo często uniemożliwia wzięcie kredytu bankowego, zakupy na raty oraz zawarcie umowy abonamentu. Kolejną z przykrych konsekwencji jest wpisanie na listę dłużników branżowej bazy firm pożyczkowych. Uniemożliwi to zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w instytucjach pozabankowych.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz