ostatnie artykuły

Blog

Jakie dokumenty potrzebne do chwilówki?

wypełnianie dokumentów

Jakie dokumenty są niezbędne, żeby otrzymać chwilówkę? Różne firmy pożyczkowe mogą mieć względem wnioskodawców odmienne wymagania, jednak część potrzebnych dokumentów jest wspólna.

Wniosek o pożyczkę

Zacznijmy od tego, co jest podstawą. Wniosek pożyczkowy jest niezbędny, aby ubiegać się o chwilówkę, bez względu na to, czy robimy to tradycyjnie czy przez internet. W tym drugim przypadku jest to formularz online, ale w obu wariantach musi on zawierać informacje, które posłużą do identyfikacji wnioskodawcy oraz analizy jego zdolności kredytowej.

Muszą się zatem znaleźć w nim dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji. Oprócz tego wniosek powinien zawierać dane dotyczące samej pożyczki. Pożyczkobiorca deklaruje swoje oczekiwania wobec niej, określając we wniosku konkretną kwotę i okres spłaty, którymi jest zainteresowany.

Kolejną grupą informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku, są te dotyczące dochodów i wydatków. Chodzi tu o źródło dochodów oraz ich wysokość. Co do wydatków, to trzeba uwzględnić stałe obciążenia finansowe, a więc na przykład wysokość spłacanych rat zaciągniętych kredytów.

Osoby pracujące zwykle zobowiązane są też do umieszczenia we wniosku danych pracodawcy, takich jak nazwa, NIP lub REGON firmy, adres i numer kontaktowy. Dane te są potrzebne firmie pożyczkowej dla ustalenia ryzyka kredytowego.

Zaświadczenie o dochodach

W internecie znaleźć można wprawdzie pożyczki bez zaświadczeń, jednak wiele firm wciąż wymaga od klientów przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Jeśli pożyczkobiorca jest osobą pracującą, powinien więc przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Osoby zatrudnione na umowę o pracę z reguły muszą dostarczyć zaświadczenia z ostatnich 3 miesięcy, zatrudnieni na umowę o dzieło lub na zlecenie – z okresu wynoszącego 6-12 miesięcy.

Zamiast zaświadczenia o zarobkach można przedstawić wyciąg z konta osobistego, pod warunkiem, że są na nim widoczne przelewy wynagrodzenia wyraźnie opisane przez pracodawcę jako zapłata za wykonaną pracę. Oprócz tego firmy pożyczkowe często wymagają przedstawienia umowy z pracodawcą.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku emerytów i rencistów. Od nich wymagany jest ostatni odcinek emerytury bądź renty albo decyzja o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia. Oprócz tego od rencistów może być wymagana legitymacja rencisty, która potwierdzi okres, na jaki renta została przyznana.

Zgoda na weryfikację w BIK-u

Część firm pożyczkowych wymaga, by we wniosku pożyczkowym (zazwyczaj na samym dole) znalazła się zgoda pożyczkobiorcy na sprawdzenie informacji o nim w wybranych bazach danych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej lub biura informacji gospodarczej. Jest to potrzebne dla określenia ryzyka kredytowego.

Dowód osobisty

Oczywiście potrzebny będzie też dokument potwierdzający tożsamość. Nie obędzie się więc bez dowodu osobistego – raczej niewiele firm pożyczkowych akceptuje zamiast niego paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

Numer konta bankowego

Aby pożyczka mogła zostać przelana na nasze konto, trzeba oczywiście podać jego numer. Jest on też wielu firmom pożyczkowym potrzebny do weryfikacji tożsamości klienta, autoryzacji wniosku pożyczkowego oraz zatwierdzenia umowy.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz