ostatnie artykuły

Blog

Jak napisać umowę pożyczki pieniędzy?

umowa-pozyczki-pieniedzy

Każda pożyczka, której kwota przekracza 500 złotych powinna być poparta umową sporządzoną na piśmie. W przeciwnym razie możemy mieć problem z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, gdy pożyczkobiorca odmówi spłaty. A o czym pamiętać, sporządzając umowę pożyczki? Przedstawiamy wzór takiego dokumentu.

Kto może napisać umowę pożyczki?

Pożyczka pieniędzy nie zawsze musi mieć formę zobowiązania pieniężnego udzielanego przez firmę pożyczkową. Zgodnie z prawem, pożyczki może udzielić także osoba prywatna, np. przyjacielowi czy członkowi rodziny. Jednak, nawet jeśli darzymy tę osobę dużym zaufaniem, nie powinniśmy pożyczać pieniędzy „na słowo”, tym bardziej jeśli decydujemy się na pożyczkę większej kwoty.
Umowa pożyczki jest uregulowana w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, w przepisach art. 720-724, gdzie przeczytamy, że powinna być ona zawarta na piśmie, jeśli dotyczy wartości powyżej 500 złotych. Umowa sporządzona na papierze będzie dla nas ratunkiem, w momencie, gdy pożyczkobiorca niespodziewanie odmówi spłaty długu.

Umowa pożyczki – wzór

Jak powinna wyglądać umowa pożyczki pieniędzy i z czego musi się składać, aby była ważna? Oto najważniejsze informacje, które powinny być zwarte w umowie pożyczki, we właściwej kolejności:

  • Data i miejsce, w którym została zawarta umowa o pożyczkę pieniędzy. Brak daty może okazać się kłopotliwy, w przypadku ewentualnego wyznaczenia terminu przedawnienia wierzytelności.
  • Informacje dotyczące stron umowy, czyli pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. W umowie powinno znajdować się imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, oraz adres każdej ze stron.
  • Przedmiot umowy, czyli konkretna kwota jakiej udziela pożyczkodawca, a także okres w jakim należy spłacić zadłużenie.
  • Całkowity koszt pożyczki oraz szczegółowo opisane dodatkowe opłaty (o ile takie są), np. odsetki, prowizja, ubezpieczenie.
  • Dokładne zasady dotyczące spłaty zobowiązania, a także informacje na temat kary za zwłokę.
  • Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe) takie jak: zabezpieczenie spłaty pożyczki, informacje na temat wcześniejszej spłaty czy przedłużenia pożyczki.
  • Informacje o konieczności poniesienia opłat notarialnych, oczywiście pod warunkiem, że takie występują.
  • Ostatni, a zarazem najważniejszy element umowy o pożyczkę, to podpisy pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

Warto także pamiętać, że umowa powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Ponadto konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli decydujemy się na chwilówkę w mniej znanej firmie pożyczkowej.

Umowa o pożyczkę – częste błędy

A jakie błędy są najczęściej popełniane przy tworzeniu umowy pożyczki? Przede wszystkim błędne określenie stron umowy, wiele osób wpisuje w umowie jedynie imię i nazwisko pożyczkobiorcy, pomijając istotne informacje, takie jak PESEL, numer dowodu czy adres zamieszkania. W wielu umowach prywatnej pożyczki brakuje także daty oraz podpisów jednej ze stron. Częstym błędem jest także sporządzenie umowy w tylko jednym egzemplarzu.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz