ostatnie artykuły

Blog

Czy za niespłacone chwilówki można iść do więzienia?

drut kolczasty na murze więzienia

Za niespłacanie zobowiązań finansowych polskie prawo przewiduje duże kary. Warto o tym pamiętać decydując się na wzięcie chwilówki, czyli szybkiej pożyczki na niską kwotę, na której spłatę ma się zazwyczaj 30 dni. Czy brak uregulowania zobowiązania może zakończyć się pobytem w więzieniu?

Czy można pójść do wiezienia za niespłacanie chwilówek?

Prawo obowiązujące w Polsce jasno określa, że sama niemożność spłacenia zobowiązań wynikających z pożyczek i chwilówek nie może być podstawą wymierzenia kary pozbawienia wolności. Zarówno windykator wewnętrzny firmy pożyczkowej lub parabanku, jak i zewnętrzny nie ma prawa grozić dłużnikowi więzieniem w celu odzyskania należności. Sprawę tego typu można zgłosić na policję. Warto jednak wiedzieć, że są pewne wyjątkowe sytuacje związane z chwilówkami i innymi pożyczkami, które mogą skutkować kara więzienia. Pierwszą z nich jest bezprawne wyłudzenie pożyczki np. wylegitymowanie się nieprawdziwym dokumentem potwierdzającym dochody lub zatrudnienie. Za wyłudzenie chwilówki uważa się także zaciągnięcie zobowiązania na osobę trzecią, posługując się jej dokumentami. Ponadto karze pozbawienia wolności podlega wyzbywanie się majątku przez osoby, które zostały objęte postępowaniem komorniczym m.in. na skutek braku spłaty zobowiązań pożyczkowych. Próby ukrycia majątku są surowo karane – dłużnik może otrzymać karę od 5 lat (w przypadku działania na szkodę jednego wierzyciela) do 8 lat pozbawienia wolności (w efekcie działania na szkodę wielu wierzycieli).

Jakie konsekwencje grożą osobom niespłacającym chwilówek?

Jedną z najdotkliwszych kar, które polskie prawo przewiduje, jest egzekucja komornicza dóbr dłużnika w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Warto jednak zaznaczyć, że jest to ostateczność. Firm pożyczkowe i parabanki starają się początkowo rozwiązać sprawę polubownie – wysyłając wezwanie do zapłaty czy telefonując do pożyczkobiorcy. Mogą oni także skierować windykatorów do niego. Niektóre, zwłaszcza małe firmy pożyczkowe, decydują się na sprzedaż długu prywatnym windykatorem. W przypadku braku spłaty zadłużenia do dłużnika wysyłane są przedsądowe wezwania zapłaty. Po 30 dniach od wysłania takiego dokumentu i braku spłaty długu może zostać wszczęte postępowanie sądowe. W jego efekcie sąd może wydać nakaz zajęcia komorniczego majątku dłużnika, który zostanie spożytkowany na zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Skuteczne postępowanie komornicze i spłata zadłużenia zamyka sprawę. Warto podkreślić, że osoby niespłacające swoich zobowiązań mogą trafić do rejestru BIK-u, co sprawi, że ich zdolność kredytowa znacząco zmaleje – napotkają oni na trudności przy próbie zaciągnięcia kredytu, pożyczki, zakupu na raty oraz próbie podpisania umowy abonamentu.

Czy można uniknąć kary za brak spłaty szybkiej pożyczki?

Mimo iż za brak spłaty chwilówek nie grozi więzienie, warto pokreślić, że ich skutek może być równie bolesny. Najlepszym sposobem na uniknięcie kary jest regularne spłacanie rat, a w przypadku niemożliwości regulowania zobowiązań próba polubownego rozwiązania spawy u wierzyciela. Parabanki oraz firmy kredytowe chętnie odraczają termin spłaty długu lub rozkładają o na raty, by odzyskać swoje pieniądze. Najczęściej wymaga to drobnej dodatkowej opłaty. Kolejnym z rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to proces sądowy, w którym osoby fizyczne realnie niezdolne do regulowania swoich długów mogą uzyskać ich całkowite anulowanie lub umorzenie części zadłużenia. W drugim przypadku minusem upadłości konsumenckiej jest bardzo często konieczność natychmiastowej spłaty całego zobowiązania

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz